Соняшник

Збирання

Ігор Сторчоус
Інститут захисту рослин НААН України
За несприятливих умов насіння сучасних високоолійних гібридів та сортів соняшнику внаслідок фізіолого-біохімічних особливостей може швидко втратити свої товарні та насіннєві якості. Тому всі заходи збирального комплексу мають бути організовані та проведені так, щоб отримати насіння високих кондицій.

Вирішальною умовою, яка визначає високу якість рослинної олії та насіння, є його збиральна вологість. Господарства, які мають техніку для сушіння чи здаватимуть соняшник на елеватор, збирання можуть розпочинати за вологості насіння 14–16%. Слід зазначити, що надійне зберігання насіння соняшнику забезпечується за вологості не більше 8%, тому збирання слід починати, коли його вологість становить не більше 10%. Так, основним критерієм початку збирання врожаю є вологість насіння, яка залежить від фази його наливання і погодних умов. Наливання насіння соняшнику завершується через 35–40 днів після масового цвітіння, коли вологість насіння досягає 25–30%. Визначається стиглість соняшнику за забарвленням кошиків. Розрізняють три ступені стиглості: жовта, бура та повна. Жовта ступінь стиглості, за якої листки-обгортки і зворотний бік кошика мають лимонно-жовте забарвлення, вологість кошика становить 85–88%, насіння — 30–40%. Такі характеристики відповідають фізіологічній стиглості насіння, у нього повністю закінчується накопичення поживних речовин. Бура ступінь стиглості, за якої забарвлення кошиків темно-буре, вологість кошиків становить 40–50%, насіння — 10–12%. Повна ступінь стиглості, за якої вологість кошиків становить 18–20%, насіння — 7–10%. Оптимальний строк початку збирання врожаю настає за умови, коли 20–25% рослин мають жовте й жовто-буре забарвлення кошиків, інші — бурий колір і сухі. На цьому ступені стиглості вологість насіння знижується до 12–13%, кошиків — до 70–75, стебел — до 60–70%. Десикація оптимізує вологість рослин перед збиранням. Без використання інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур неможливо домогтися підвищення урожайності, тим більше поліпшення якості продукції. Значимість десикації не обмежується, як вважають, вона оптимізує вологість рослин перед збиранням. Головна вимога до збирання соняшнику — це забезпечення збору насіння без втрат за мінімальних витрат праці та засобів і створення умов для вирощування наступних культур у сівозміні.

Підходячи до вибору строку збирання врожаю, необхідно знати, що на 10–15-й день після наливання насіння соняшнику його вологість знижується і через 4–6 днів становить 12–14%. Надалі відмічатиметься інтенсивна втрата вологи до 8%, після чого вологовіддача буде уповільнюватися. Зменшення вологи біологічної маси рослин призводитиме до зменшення зв’язку насіння з кошиками, тобто чим довшим буде строк збирання, тим більше втрат насіння від самообсипання та самообмолоту. Особливо великими втрати насіння бувають у вітряну і дощову погоду. Накопичення маси насіння та олії завершується через 35–40 днів після масового цвітіння. Надалі йде фізичне випаровування води та настає господарська стиглість. Передзбиральне підсушування рослин соняшнику за допомогою хімічних речовин (десикація) у фазі фізіологічної стиглості прискорює дозрівання й підсушування насіння, дає змогу на 8–12 днів раніше розпочати збирання врожаю.

Відомо, що у рослин, оброблених десикантом, у перші дні після обприскування зв’язок насіння з кошиками вищий, ніж у необприскуваних. Однак надалі за вологості насіння на рівні 6–7% зв’язок зменшуватиметься, а втрати від самообмолоту зростатимуть. Враховуючи такі дані, обробляти десикантами всю площу посіву не доцільно. Зменшення вологи у насінні призводить до збільшення його втрати не тільки на корені, а під час роботи збиральних агрегатів. Особливо різко вони зростають у рослин соняшнику, які перестояли строк їх збирання. Необхідно зауважити, що якщо за вологості насіння 12% втрати не перевищують 2,5%, то вже при вологості 6% ці втрати збільшуються вдвічі. Визначено, що для півдня оптимальним строком початку збирання врожаю є фаза, за якої вологість насіння становить 14–15%, а для районів з менш сприятливими умовами — 15–18%.

Image

Десикацію рекомендовано проводити під час етапу розвитку культури початок побуріння кошиків за 11 діб до збирання врожаю. Десикацію розпочинають на початку побуріння кошиків та за вологості насіння 25–30%. Використовувати необхідно рекомендовані гербіциди і десиканти. Обмолот доцільно починати через 7–10 днів після десикації за умови побуріння 75–85% кошиків і вологості насіння у межах 12–14%. Десикація також забезпечуватиме припинення розвитку білої, сірої гнилей та інших хвороб на кошиках і насінні, зокрема, і в дощову погоду. У роки з епіфітотійним розвитком білої та сірої гнилей десикацію доцільно проводити за умови пожовтіння зворотного боку кошиків і появи на них перших плям хвороби, але не раніше ніж вологість знизиться до 40–42%. Там, де десиканти не планують застосовувати, оптимальним строком збирання соняшнику буде період, за якого у посіві відмічатиметься 10–15% кошиків жовтого забарвлення, й інші — жовто-бурого та сухі. Вологість насіння у цей період повинна бути на рівні 12–14%. Десикацію соняшнику рекомендовано проводити шляхом обприскування посівів за допомогою літаків, або застосовуючи великокліренсові обприскувачі. Завдяки кліренсу 1,85–2,25 м вони здатні обробляти соняшник різних сортів та гібридів. Ефективність десиканту на основі діючої речовини дикват не залежить від температурних умов. Але обробку краще проводити ввечері або вдень під час великої хмарності, оскільки сонячна і спекотна погода прискорює процес десикації, але недостатньо ефективно. На якість обробки впливає те, що перекис водню під дією ультрафіолетового проміння швидко руйнується, зменшуючи тим самим ефективність препарату. Залежно від погодних умов і стану розвитку рослин, належний ефект від десикації досягатиметься через 4–7 днів. Тоді ж можна починати збирання врожаю. До позитивних характеристик препаратів на основі діючої речовини диквату належить те, що вони є найбільш швидкодіючими з наявних десикантів. Потрібно враховувати те, що на ефективність обробки впливатиме вибір препарату. Вибирати необхідно якісний продукт. Витрата робочого розчину повинна бути достатньою для повного змочування всієї поверхні культурних рослин. Для попередження стікання препарату з обробленої поверхні обприскування повинно бути дрібно-крапельним з такими нормами витрати робочого розчину: для наземного застосування — 250–400 л/га, авіаційного — 50–70 л/га.

Зниження вологості — лише мала частка того позитивного ефекту, який дає застосування десикантів, особливо для вирощування такої олійної культури, як соняшник. Застосування десикантів, як показує досвід, є ефективним і для контролю бур’янів у посівах культури, а також забезпечує істотне зниження ймовірності розвитку таких небезпечних хвороб, як біла (склеротініоз) і сіра гнилі, фузаріоз, фомопсис та інших. Особливо актуальна в останні роки проблема поширення фомопсису соняшнику, який істотно знижує урожай і якість насіння. Джерелом інфекції є рослинні рештки і насіння. Такі агротехнічні прийоми, як сівозміни, використання стійких сортів і гібридів, післяжнивне лущення стерні і глибока оранка пожнивних решток не забезпечують повного знищення патогена, оскільки повного перегнивання стебел соняшнику за одну зиму не відбувається. Передзбиральна десикація посівів дає можливість локалізувати вогнища ураження, скоротити подальше поширення інфекції у рік застосування і знизити розвиток хвороб на наступний рік. Десикація у поєднанні з лущенням післяжнивних решток і глибока оранка забезпечують найбільш ефективний контроль фомопсису. Підсумовуючи вище зазначене, відмічаємо, що несприятливі для збирання соняшнику погодні умови й неодночасне достигання насіння можуть внести свої корективи щодо збору врожаю цієї культури. Тому десикація ефективна за умов підвищеної волості та низьких температур восени, які призводять до розтягування строків вегетації. Завдяки цьому заходу забезпечується рівномірне дозрівання та відповідно, однакова придатність культури для збирання.

Image
Image

Водночас необхідно знати окремі вимоги технології застосування десикантів. Чистоту бака, магістральних трубопроводів та наконечників, а також справність всього обприскувача рекомендовано перевіряти до початку робіт з десикації. Потім необхідно визначити кількість і рівномірність подачі води через наконечники і порівняти їх з розрахунковими даними з витрат робочої рідини на 1 га. Обприскування проводити у ранкові (краще в ясну, але не сонячну або похмуру погоду) або вечірні години у безвітряну погоду, не допускаючи знесення препаратів на сусідні культури. В умовах спекотної, сонячної погоди десикація відбуватиметься швидко, але менш ефективно.

Image

Під час роботи з препаратами важливо правильно визначити терміни проведення десикації. Інтенсивність десикації залежить від норми витрати препаратів, оброблюваної культури, густоти стояння рослин, засміченості посівів, погодних умов під час обробки і після неї. На норму витрати препаратів впливають розмір листкової поверхні культури (чим більша поверхня листків, тим більша норма витрати), засміченість посіву, вологість насіння, а також термін збирання соняшнику. Норма витрати робочого розчину повинна бути достатньою для повного змочування поверхні. Під час обприскування не допускається стікання робочого розчину з поверхні, обробленої препаратом. Після закінчення робіт з препаратами слід ретельно промити обприскувач і пристрої, за допомогою яких розпилювався розчин. Під час приготування робочого розчину важливо враховувати деякі особливості, які впливають на його якість. Встановлено, що якість води для приготування робочих розчинів пестицидів має велике значення і може по-різному впливати на ефективність дії хімічних засобів контролю. У деяких регіонах України вміст солей у воді та рівень рН не завжди є оптимальними, тобто придатними для приготування робочих розчинів. У такому разі, з метою покращення води, що використовується для розчинення препаратів, зокрема рН якої вище 6,5 одиниць, слід додавати відповідний сурфактант, який надає можливість підвищити якість робочого розчину та ефективність дії препаратів.

Робочий розчин потрібно готувати безпосередньо перед обприскуванням. Для його приготування рекомендовано використовувати тільки чисту воду. Слід заповнити ½ бака обприскувача водою, увімкнути мішалку, додати розраховану і відведену кількість препарату й продовжувати заповнення баку обприскувача з одночасним перемішуванням. Перемішувати необхідно і під час обробки, для забезпечення однорідності робочої суміші. Робочий розчин повинен бути використаний впродовж 24 годин після приготування. Тривалість збирання культури повинна визначатися двома факторами — біологічним і господарським. Визначаючи тривалість збиральних робіт, слід враховувати вартість втрат насіння на одиницю площі та мінімальну суму витрат. З подовженням строків збирання збитки від втрат збільшуються, а їх скорочення призводитиме до концентрації великої кількості техніки та значних поточних витрат на 1 га. Строки збирання та потребу в технічних засобах можливо скоротити, якщо у господарствах висівати два-три різні за строками достигання сорти (гібриди) соняшнику та правильно застосовувати такий важливий агротехнічний засіб, як десикація посівів. Важливою умовою збирання соняшнику без кількісних втрат та механічних пошкоджень насіння є правильне комплектування агрегатів та ретельна підготовка техніки до збирання.