Соняшник

Контроль бур’янів

Ігор Сторчоус
Інститут захисту рослин НААН України

Враховуючи те, що втрати врожаю соняшнику залишаються суттєвими і в наш час, проблема їх зменшення є надзвичайно актуальною. Захист посівів культури від шкідливих організмів повинен займати основне місце у системі її вирощування. 

Надзвичайно важливе місце в технології вирощування культури має відводитися обмеженню шкідливості сегетальної рослинності, втрати від яких прирівнюються до втрат, спричинених хворобами. Бур’яни не тільки зменшують урожайність соняшнику на 20–30%, а й знижують показники вмісту жиру в насінні на 1–1,5%. Посіви цієї культури засмічуються переважно злаковими і двосім’ядольними бур’янами. Найбільшої шкоди бур’яни завдають культурі в перший період розвитку під час порівняно повільного росту рослин культури.

Найпоширенішими бур’янами, які засмічують посіви соняшнику, є:

— двосім’ядольні малорічні бур’яни —лобода біла (Chenopodium album L.), види щириці (Amaranthus spp.), курай звичайний (Salsola tragus L.), гірчак березковидний (Polygonum convolvulus L.); — багаторічні — осоти рожевий (Cirsium arvense L.) і жовтий (Sonchus asper L.), види молочаю (Euphorbia spp.), берізка польова (Convolvulus arvensis L.); — односім’ядольні однорічні — плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli L.), мишій сизий (Setaria glauca L.) і зелений (Setaria viridis L.); — багаторічні — пирій повзучий (Elymus repens (L.) Gould), гумай, сорго алепське (Sorghum halepense (L.) Pers.).

В окремих районах культивування соняшнику відмічено осередками поширення у посівах ваточника сирійського (Asclepias syriaca L.), зокрема, у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій та Донецькій областях. Окремо слід відмітити шкідливість карантинних об’єктів у посівах культури: вовчка гіллястого (Orobanchе ramosa L.), вовчка єгипетського (Orobanchе aegyptica Pers.), вовчка соняшникового (Orobanchе cumana Wall.), а також ценхруса якірцевого (Cenchrus paucifl orus Benth.).

До найбільш небезпечних бур’янів у посівах культури належить й амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.). Під час культивування соняшнику необхідно враховувати її біологічні, фізіологічні та технологічні особливості. Соняшник на початкових етапах вегетування потребує надійного контролю бур’янів у зв’язку з низьким рівнем конкурентної здатності. Гербокритичний період у соняшнику становить 40–50 днів, і він триває від сходів до фази утворення кошика. Такий тривалий гербокритичний період залежить від повільного росту рослин на початку вегетації, власне, обумовлений біологічною особливістю культури, а також технологічною особливістю — через широкорядний спосіб сівби, у результаті якого створюються сприятливі умови для безперешкодного проростання насіння бур’янів.

У зв’язку з цими особливостями соняшнику для бур’янів у посівах створюються сприятливі умови для формування великої вегетативної маси, яка може стримувати або навіть і повністю пригнічувати ріст і розвиток культури, а також зменшувати потенціал її урожайності.

СИСТЕМА ЗАХИСТУ

Хімічний контроль є надійним заходом захисту соняшнику від шкідливості бур’янів. Систему хімічного контролю бур’янів рекомендовано планувати завчасно з урахуванням ступеня та видової структури забур’яненості конкретного поля. Бур’яни повинні бути максимально чутливими до діючої речовини препаратів, які будуть застосовуватися. Гербіциди для контролю бур’янів у посівах соняшнику застосовують наступними способами: обприскування грунту до посіву під культивацію, під час посіву і до сходів — під боронування та по сходах культури.

Економічно вигідно вносити гербіциди стрічковим способом одночасно з посівом культури. У цьому випадку обробляють смугу вздовж рядка шириною 30–35 см, а гектарну норму гербіциду зменшують удвічі. Для отримання високого врожаю соняшнику важливо знищити бур’яни як у перший період вегетації, коли тільки формуються сходи, так і в другий, коли закладаються генеративні органи. Застосування грунтових гербіцидів у допосівний або досходовий періоди в поєднанні з агротехнічними прийомами повинно бути спрямоване на ефективне вирішення цієї проблеми.

Image
Image

В Україні дозволено для застосування ґрунтові препарати в достатній кількості. Грунтові гербіциди допускається вносити до сівби або одразу після неї, але до сходів культури. Спектр їх дії забезпечує обмеження шкідливості малорічних односім’ядольних і деяких двосім’ядольних видів бур’янів. Їх ефективність, значною мірою залежить від вологості ґрунту, якості передпосівного обробітку. За посушливих умов гербіциди необхідно заробити у верхній шар ґрунту. Для цього грунт повинен бути досить теплим, вологим, дрібногрудкуватим. Великі тверді грудки збільшують площу поглинання препаратів і знижують ефективність дії гербіцидів. Оптимальними умовами для застосування препаратів грунтової дії є наявність опадів або зрошення після обприскування на рівні 10–15 мм. Проте необхідно враховувати, що застосування грунтових препаратів у посушливих умовах не завжди забезпечить очікуваний результат. У зв’язку з зазначеним за таких умов значно зростає важливість застосування системи основного обробітку для знищення пізніх бур’янів. Визначаючи норму внесення, рекомендовано враховувати вміст органічної речовини і механічний склад ґрунту. При вмісті гумусу до 1% з рекомендованих норм внесення препарату обирають мінімальну, а при 4% і більше — максимальну. За умов забур’яненості посівів соняшнику злаковими бур’янами доцільно проводити обприскування грамініцидами. Компанії-виробники пропонують широкий асортимент таких препаратів, які за умови дотримання регламентів їх застосування мають високу ефективність.

Під посів культури, а також для отримання максимального ефекту від застосування грунтових гербіцидів весняний цикл польових робіт рекомендовано розпочинати з вирівнювання зябу вирівнювачами За умови використання комбінованих агрегатів типу «Європак» вирівнювання грунту не проводять. Робочий розчин гербіцидів для сучасних обприскувачів готується за допомогою додаткової місткості безпосередньо на обприскувачі.

Препарат вносять безпосередньо перед сівбою соняшнику з невідкладним загортанням у грунт. Досвід передових господарств свідчить, що для цього раціонально використовувати комбіновані агрегати. Культиватори застосовують за посушливих умов. З метою зменшення витрати гербіцидів і забруднення навколишнього середовища рекомендоване їх стрічкове внесення перед сівбою культури або одночасно з нею. Як приклад, гербіцид можливо вносити і заробляти у грунт комбінованим агрегатом, що складається з підживлювача-обприскувача і культиватора. Після цього насіння висівають у зони стрічок, оброблених гербіцидом. А також за стрічкового внесення гербіцидів, які не потребують глибокого загортання у грунт (наприклад, трифлуралін), можливо зібрати комбінований агрегат на базі трактора класу 1,4, обприскувача та сівалки. У цьому випадку поєднують стрічкове внесення гербіциду з сівбою соняшнику.

Image

В Україні дозволено для застосування ґрунтові препарати в достатній кількості. Грунтові гербіциди допускається вносити до сівби або одразу після неї, але до сходів культури. Спектр їх дії забезпечує обмеження шкідливості малорічних односім’ядольних і деяких двосім’ядольних видів бур’янів. Їх ефективність, значною мірою залежить від вологості ґрунту, якості передпосівного обробітку. За посушливих умов гербіциди необхідно заробити у верхній шар ґрунту. Для цього грунт повинен бути досить теплим, вологим, дрібногрудкуватим. Великі тверді грудки збільшують площу поглинання препаратів і знижують ефективність дії гербіцидів. Оптимальними умовами для застосування препаратів грунтової дії є наявність опадів або зрошення після обприскування на рівні 10–15 мм. Проте необхідно враховувати, що застосування грунтових препаратів у посушливих умовах не завжди забезпечить очікуваний результат. У зв’язку з зазначеним за таких умов значно зростає важливість застосування системи основного обробітку для знищення пізніх бур’янів. Визначаючи норму внесення, рекомендовано враховувати вміст органічної речовини і механічний склад ґрунту. При вмісті гумусу до 1% з рекомендованих норм внесення препарату обирають мінімальну, а при 4% і більше — максимальну. За умов забур’яненості посівів соняшнику злаковими бур’янами доцільно проводити обприскування грамініцидами. Компанії-виробники пропонують широкий асортимент таких препаратів, які за умови дотримання регламентів їх застосування мають високу ефективність.

Image

Під посів культури, а також для отримання максимального ефекту від застосування грунтових гербіцидів весняний цикл польових робіт рекомендовано розпочинати з вирівнювання зябу вирівнювачами За умови використання комбінованих агрегатів типу «Європак» вирівнювання грунту не проводять. Робочий розчин гербіцидів для сучасних обприскувачів готується за допомогою додаткової місткості безпосередньо на обприскувачі.

Препарат вносять безпосередньо перед сівбою соняшнику з невідкладним загортанням у грунт. Досвід передових господарств свідчить, що для цього раціонально використовувати комбіновані агрегати. Культиватори застосовують за посушливих умов. З метою зменшення витрати гербіцидів і забруднення навколишнього середовища рекомендоване їх стрічкове внесення перед сівбою культури або одночасно з нею. Як приклад, гербіцид можливо вносити і заробляти у грунт комбінованим агрегатом, що складається з підживлювача-обприскувача і культиватора. Після цього насіння висівають у зони стрічок, оброблених гербіцидом. А також за стрічкового внесення гербіцидів, які не потребують глибокого загортання у грунт (наприклад, трифлуралін), можливо зібрати комбінований агрегат на базі трактора класу 1,4, обприскувача та сівалки. У цьому випадку поєднують стрічкове внесення гербіциду з сівбою соняшнику.

Image
Image

Для нарізки напрямних щілин одночасно з посівом на додатковій рамі сівалки прикріплюють два ущільнювача-направлювача, що рухаються по сліду гусеничного трактора. Глибина ходу ущільнювача — 25–30 см. Під час міжрядного обробітку за цими щілинами рухаються напрямні ножі, встановлені на рамі культиватора, що утримує його від зсуву в сторони, а, відтак, зменшує пошкодження рослин. Однак згаданий вище захід має й недоліки, зокрема, виникає потреба у додатковій витраті енергії, відмічається пошкодження коренів соняшнику, збільшується втрата вологи.

Контроль бур’янів у посушливих умовах. У посушливих кліматичних умовах ріст бур’янів та їх метаболізм дещо уповільнені. Більшість однорічних бур’янів утворюють мале коріння і можуть припиняти ріст на сухому грунті. Багаторічні бур’яни навпаки можуть адаптуватися до посушливих умов краще завдяки тому, що підземні корені проростають глибше і відповідно отримують вологу з глибших шарів грунту. Це, звичайно, не означає, що посушлива погода негативно не впливає на багаторічні бур’яни. Разом з тим, рослини бур’янів, які вегетують у посушливих умовах, більш до них пристосовані, утворюють менше листя і більш товсту кутикулу. Під час хімічного контролю таких рослин необхідно враховувати ці властивості пристосування до навколишнього середовища, і те, що на них може попадати менша кількість робочого розчину, і відповідно поглинання гербіциду зменшиться. Тому під час приготування робочої рідини в її склад необхідно ввести допоміжні речовини, за допомогою яких можна подолати такий бар’єр, як товста кутикула на листках. Крім того, необхідно враховувати, що більшість системних гербіцидів, які використовуються з метою контролю бур’янів, транслокується через кутикулу, а потім рослиною до точки її росту, що є критичним для забезпечення якісного їх контролю.

Image

Під час використання для обмеження чисельності сегетальної рослинності гербіцидів важливо знати окремі особливості щодо їх внесення, від яких залежить ефективність, а саме препарати слід вносити рано вранці (за винятком гліфосату) — це покращуватиме контроль бур’янів у посушливих умовах. Слід зазначити, що впродовж ночі рослини відновлюються після денних високих температур і стресовості. У рослин покращується тургор, листя розправляється і, як наслідок, площа поверхні поглинання збільшується. Водночас наявність крапель роси в нічний час на більш тривалий час сприятиме збереженню крапель аерозолю препарату, що відповідно сприятиме кращій його дії. За посушливих умов, характерних для більшості регіонів вирощування соняшнику, дотримуватися вище зазначеної вимоги є надзвичайно важливо, адже незалежно від правильного калібрування, якісного складу та приготування робочого розчину і якісного його нанесення, існує не так багато засобів, що поліпшать додатково продуктивність нанесення гербіциду в посушливих умовах. Під час застосування післясходових гербіцидів необхідно чітко дотримуватися рекомендацій щодо їх застосування, зокрема, вносити їх необхідно з урахуванням етапу розвитку культури, а також безпечності для навколишнього середовища. Також позитивно на ефективність препаратів впливають такі фактори, як активний ріст і розвиток бур’янів. Слід відмітити, що у разі, якщо стадія розвитку бур’янів перевищує максимальну, ефективність препаратів буде значно знижуватися. Більшість обробок максимально ефективна для контролю не надто перерослих бур’янів, тобто невеликі бур’яни легше контролювати, ніж великі. Для бур’янів під час посухи доцільно використовувати максимальні норми витрати гербіцидів, і, можливо, змінювати допоміжні речовини (ПАР тощо), якщо дозволяє інструкція до застосування.